search term:

spontan

  has, one synonym group and 14 synonyms

Swedish Swedish

spontan (uppförande, allmän)

English English

natural (uppförande) out of itself (allmän) spontaneous (allmän, uppförande) unprompted (uppförande) unstudied (uppförande)

German German

natürlich (uppförande) spontan (uppförande) von selbst (allmän)

French French

naturel (uppförande) spontané (allmän, uppförande)

Italian Italian

naturale (uppförande) spontaneo (allmän, uppförande)

Spanish Spanish

espontáneo (allmän, uppförande) natural (uppförande) no afectado (uppförande)

Dutch Dutch

natuurlijk (uppförande) ongedwongen (uppförande) ongekunsteld (uppförande) spontaan (uppförande) uit zichzelf (allmän) vanzelf (allmän)

Portuguese Portuguese

espontâneo (allmän, uppförande) natural (uppförande)

translation - spontan translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for spontan

omedelbar
oreflekterad, impulsiv, oöverlagd, opåverkad, ohämmad, frimodig, naturlig, ursprunglig, intuitiv, instinktiv, otvungen, direkt, av egen drift, av sig själv
All Synonyms for spontan