Swedish Swedish

sotsvart (färg)

English English

black as soot (färg) soot-black (färg)

German German

kohlrabenschwarz (färg) kohlschwarz (färg)

French French

Italian Italian

nero fuliggine (färg)

Spanish Spanish

Dutch Dutch

pikzwart (färg) roetzwart (färg) zwart als roet (färg)

Portuguese Portuguese


translation - sotsvart translate | Swedish dictionary