Swedish Swedish

SOS (signal, nautisk)

English English

Mayday (nautisk) SOS (signal)

German German

Mayday (nautisk) SOS (nautisk, signal)

French French

S.O.S. (nautisk, signal) SOS (nautisk, signal) mayday (nautisk, signal)

Italian Italian

S.O.S. (nautisk, signal) SOS (nautisk, signal)

Spanish Spanish

S.O.S. (nautisk, signal) SOS (nautisk, signal) señal de socorro (nautisk, signal)

Dutch Dutch

S.O.S. (nautisk, signal) SOS (nautisk, signal) noodsein (nautisk, signal) noodsignaal (nautisk, signal)

Portuguese Portuguese

S.O.S. (nautisk, signal) SOS (nautisk, signal) mayday (nautisk, signal) sinal de socorro (nautisk, signal)

translation - sos translate | Swedish dictionary