search term:

sortera

  has, 4 synonym groups and 25 synonyms

Swedish Swedish

sortera (klassifikation, databehandling)

English English

assort (klassifikation) grade (klassifikation) sort (databehandling, klassifikation) sort out (klassifikation)

German German

aussortieren (klassifikation) einstufen (klassifikation) sortieren (databehandling, klassifikation)

French French

arranger (klassifikation) classer (databehandling, klassifikation) classifier (klassifikation) faire le tri (databehandling, klassifikation) mettre en ordre (klassifikation) ranger (databehandling, klassifikation) trier (databehandling, klassifikation)

Italian Italian

assortire (databehandling, klassifikation) classificare (databehandling, klassifikation) disporre (klassifikation) disporre in ordine (klassifikation) dividere (databehandling, klassifikation) ordinare (databehandling, klassifikation) ordinare per classi (databehandling, klassifikation) organizzare (klassifikation) selezionare (databehandling, klassifikation) separare (databehandling, klassifikation) sistemare (klassifikation)

Spanish Spanish

arreglar (klassifikation) clasificar (databehandling, klassifikation) disponer (klassifikation) ordenar (databehandling, klassifikation) organizar (klassifikation)

Dutch Dutch

assorteren (klassifikation) classificeren (klassifikation) klasseren (klassifikation) ordenen (klassifikation) rangschikken (databehandling, klassifikation) schiften (databehandling, klassifikation) schikken (klassifikation) sorteren (databehandling, klassifikation)

Portuguese Portuguese

arrumar (klassifikation) classificar (databehandling, klassifikation) dispor (klassifikation) ordenar (databehandling, klassifikation) organizar (klassifikation) pôr em ordem (databehandling, klassifikation) separar (databehandling, klassifikation) sistematizar (klassifikation)


Verb forms of sortera

- -
Presens particip sorterande perfekt particip sorterad
supinum sorterat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens sorterar sorterar sorterar sorterar sorterar sorterar
Preteritum sorterade sorterade sorterade sorterade sorterade sorterade
Futurum ska sortera ska sortera ska sortera ska sortera ska sortera ska sortera
Konditionalis I skulle sortera skulle sortera skulle sortera skulle sortera skulle sortera skulle sortera
Perfekt har sorterat har sorterat har sorterat har sorterat har sorterat har sorterat
Pluskvamperfekt hade sorterat hade sorterat hade sorterat hade sorterat hade sorterat hade sorterat
Futurum exaktum ska ha sorterat ska ha sorterat ska ha sorterat ska ha sorterat ska ha sorterat ska ha sorterat
Konditionalis II skulle ha sorterat skulle ha sorterat skulle ha sorterat skulle ha sorterat skulle ha sorterat skulle ha sorterat
Imperativ - sortera - - sortera -
translation - sortera translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for sortera

ordna
indela, uppdela, lägga var för sig, lägga i ordning, gruppera, klassificera, särskilja, fördela, disponera, distribuera
utvälja
sovra, separera, frånskilja, sålla, sikta, gallra, triera, harpa, rissla
sortera under
lyda under, höra under, vara subordinerad, tjänstgöra under, ingå i
välsorterad
välförsedd
All Synonyms for sortera