search term:

sekreterare

  has, one synonym group and 4 synonyms

Swedish Swedish

sekreterare (företag - man, företag - kvinna, rättsvetenskap - man, rättsvetenskap - kvinna)

English English

clerk (rättsvetenskap - kvinna, rättsvetenskap - man) secretary (företag - kvinna, företag - man)

German German

Schriftführer (rättsvetenskap - man) Schriftführerin (rättsvetenskap - kvinna) Sekretär (företag - man) Sekretärin (företag - kvinna)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - sekreterare translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for sekreterare

skrivbiträde
kanslist, protokollförare, notarie, assistent
All Synonyms for sekreterare