Swedish Swedish

schizofren (psykiatri)

English English

schizophrenic (psykiatri, psykiatri - kvinna, psykiatri - man)

German German

Schizophrene (psykiatri - kvinna, psykiatri - man) schizophren (psykiatri)

French French

schizophrène (psykiatri)

Italian Italian

schizofrenico (psykiatri)

Spanish Spanish

esquizofrénico (psykiatri)

Dutch Dutch

schizofreen (psykiatri)

Portuguese Portuguese

esquizofrênico (psykiatri)

translation - schizofren translate | Swedish dictionary