search term:

schematisk

  has, 2 synonym groups and 10 synonyms

Swedish Swedish

schematisk (teknisk)

English English

diagrammatic (teknisk) schematic (teknisk)

German German

diagrammatisch (teknisk) schematisch (teknisk)

French French

schématique (teknisk)

Italian Italian

diagrammatico (teknisk) schematico (teknisk)

Spanish Spanish

esquemático (teknisk)

Dutch Dutch

grafisch (teknisk) schematisch (teknisk)

Portuguese Portuguese

diagramático (teknisk) esquemático (teknisk)

translation - schematisk translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for schematisk

regelrätt
stel, strikt, bunden
översiktlig
förenklad, skelettartad, skissartad, tabellarisk, summarisk, abstrakt, i stora drag
All Synonyms for schematisk