Swedish Swedish

rusa på (slagsmål)

English English

attack (slagsmål) come at (slagsmål)

German German

anfallen (slagsmål) angreifen (slagsmål) attackieren (slagsmål)

French French

assaillir (slagsmål) attaquer (slagsmål)

Italian Italian

assalire (slagsmål) attaccare (slagsmål)

Spanish Spanish

asaltar (slagsmål) atacar (slagsmål)

Dutch Dutch

aanvallen (slagsmål) attaqueren (slagsmål) overvallen (slagsmål)

Portuguese Portuguese

atacar (slagsmål)

translation - rusa på translate | Swedish dictionary