Swedish Swedish

radergummi (kontorsinventarier)

English English

eraser (kontorsinventarier)

German German

Gummi (kontorsinventarier) Radiergummi (kontorsinventarier)

French French

gomme (kontorsinventarier) gomme à effacer (kontorsinventarier)

Italian Italian

gomma (kontorsinventarier) gomma da cancellare (kontorsinventarier)

Spanish Spanish

goma de borrar (kontorsinventarier)

Dutch Dutch

vlakgom (kontorsinventarier) vlakgommetje (kontorsinventarier)

Portuguese Portuguese

borracha (kontorsinventarier)

translation - radergummi translate | Swedish dictionary