search term:

prova

  has, 2 synonym groups and 8 synonyms

Swedish Swedish

prova (ansträngning, pröva, kläder, mat, kvalitet, teori)

English English

attempt (ansträngning) put to test (kvalitet) sample (mat) seek (ansträngning) taste (mat) test (kvalitet, pröva) test out (teori) try (ansträngning, pröva) try on (kläder)

German German

anprobieren (kläder) auf die Probe stellen (kvalitet) erproben (kvalitet, teori) kosten (mat) probieren (ansträngning, pröva) prüfen (pröva) versuchen (ansträngning)

French French

essayer (ansträngning, kläder, pröva) goûter (mat) mettre à l'essai (kvalitet, teori) mettre à l'épreuve (ansträngning, kvalitet, pröva, teori) tenter (ansträngning, pröva) tester (ansträngning, pröva) éprouver (kvalitet, teori)

Italian Italian

assaggiare (mat) cercare di (ansträngning, pröva) controllare (kvalitet, teori) mettere alla prova (ansträngning, pröva) provare (ansträngning, kläder, kvalitet, pröva, teori) provare a (ansträngning, pröva) saggiare (ansträngning, pröva) sforzarsi (ansträngning) sperimentare (kvalitet, teori) tentare (ansträngning, pröva) verificare (kvalitet, teori)

Spanish Spanish

empeñarse por (ansträngning) esforzarse por (ansträngning) intentar (ansträngning, pröva) poner a la práctica (kvalitet, teori) poner a prueba (ansträngning, kvalitet, pröva, teori) probar (ansträngning, kläder, kvalitet, mat, pröva, teori) probarse (kläder) tratar de (ansträngning, pröva) verificar (kvalitet, teori)

Dutch Dutch

aan de werkelijkheid toetsen (kvalitet, teori) aanpassen (kläder) beproeven (ansträngning, kvalitet, pröva, teori) in praktijk brengen (kvalitet, teori) pogen (ansträngning, pröva) proberen (ansträngning, kvalitet, pröva, teori) proeven (mat) testen (ansträngning, pröva) trachten (ansträngning, pröva) uitproberen (ansträngning, pröva) zich inspannen (ansträngning)

Portuguese Portuguese

buscar (ansträngning, pröva) empenhar-se (ansträngning) experimentar (kläder) provar (kläder, mat) pôr à prova (ansträngning, kvalitet, pröva, teori) tentar (ansträngning, pröva) testar (ansträngning, kvalitet, pröva, teori) verificar (kvalitet, teori)


Verb forms of prova

- -
Presens particip provande perfekt particip provad
supinum provat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens provar provar provar provar provar provar
Preteritum provade provade provade provade provade provade
Futurum ska prova ska prova ska prova ska prova ska prova ska prova
Konditionalis I skulle prova skulle prova skulle prova skulle prova skulle prova skulle prova
Perfekt har provat har provat har provat har provat har provat har provat
Pluskvamperfekt hade provat hade provat hade provat hade provat hade provat hade provat
Futurum exaktum ska ha provat ska ha provat ska ha provat ska ha provat ska ha provat ska ha provat
Konditionalis II skulle ha provat skulle ha provat skulle ha provat skulle ha provat skulle ha provat skulle ha provat
Imperativ - prova - - prova -
translation - prova translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for prova

anställa prov
testa, försöka, undersöka, provköra, avsmaka, utprova, probera
ta på
pröva
All Synonyms for prova