search term:

pålitlig

  has, 2 synonym groups and 14 synonyms

Swedish Swedish

pålitlig (uttalande, person)

English English

authentic (uttalande) calculable (person) credible (person) dependable (person, uttalande) reliable (person, uttalande) trustworthy (person)

German German

glaubhaft (uttalande) glaubwürdig (person, uttalande) verlässlich (person) vertrauenswürdig (person) zuverlässig (person, uttalande)

French French

authentique (person, uttalande) croyable (person, uttalande) digne de confiance (person, uttalande) digne de foi (person, uttalande) fiable (person, uttalande) plausible (uttalande) sur qui on peut compter (person, uttalande) sérieux (person, uttalande) sûr (person, uttalande) vraisemblable (uttalande)

Italian Italian

accettabile (uttalande) attendibile (person, uttalande) credibile (person, uttalande) degno di fede (person, uttalande) degno di fiducia (person, uttalande) fidato (person, uttalande) plausibile (uttalande) sincero (person, uttalande)

Spanish Spanish

confiable (person, uttalande) creíble (uttalande) de confianza (person, uttalande) de fiar (person, uttalande) digno de confianza (person, uttalande) fidedigno (person, uttalande) plausible (uttalande) seguro (person, uttalande) verosímil (uttalande)

Dutch Dutch

aannemelijk (uttalande) authentiek (person, uttalande) betrouwbaar (person, uttalande) geloofwaardig (person, uttalande) plausibel (uttalande) te vertrouwen (person, uttalande) vertrouwenswaardig (person, uttalande)

Portuguese Portuguese

acreditável (uttalande) autêntico (person, uttalande) confiável (person, uttalande) crível (uttalande) digno de confiança (person, uttalande) fidedigno (person, uttalande) fiável (person, uttalande) merecedor de crédito (person, uttalande) plausível (uttalande)

translation - pålitlig translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for pålitlig

säker
solid, hållfast, gedigen, ofarlig
beprövad
tillförlitlig, vederhäftig, trovärdig, ordhållig, lojal, trofast, plikttrogen, rekorderlig, rejäl, redbar
All Synonyms for pålitlig