search term:

omedelbart

  has, 2 synonym groups and 14 synonyms

Swedish Swedish

omedelbart (tid, prompt, aktion)

English English

at once (aktion, prompt, tid) directly (tid) forthwith (tid) immediately (aktion, tid) instantaneously (tid) instantly (aktion, tid) promptly (prompt) right away (prompt, tid) straight away (tid) straightaway (tid)

German German

auf der Stelle (tid) direkt (aktion, tid) gleich (tid) prompt (prompt) sofort (aktion, prompt, tid) sogleich (tid) unmittelbar (aktion, tid) unverzüglich (prompt, tid)

French French

aussitôt (tid) bientôt (tid) dans peu de temps (tid) directement (aktion, prompt, tid) immédiat (prompt, tid) immédiatement (aktion, prompt, tid) instantané (prompt, tid) instantanément (tid) prochainement (tid) rapidement (prompt, tid) sans délai (prompt, tid) sans tarder (prompt, tid) sous peu (tid) sur le champ (prompt, tid) sur-le-champ (aktion, prompt, tid) tout de suite (prompt, tid) tout droit (aktion) tout à l'heure (tid)

Italian Italian

con prontezza (prompt, tid) direttamente (aktion) diritto (aktion) immediatamente (aktion, prompt, tid) immediato (prompt, tid) istantaneamente (tid) istantaneo (prompt, tid) presto (tid) prontamente (prompt, tid) pronto (prompt, tid) subito (aktion, prompt, tid) tra poco (tid)

Spanish Spanish

de inmediato (prompt, tid) dentro de poco (tid) derecho (aktion) directamente (aktion) en el acto (prompt, tid) en seguida (aktion, prompt, tid) enseguida (prompt, tid) inmediatamente (aktion, prompt, tid) inmediato (prompt, tid) instantáneo (prompt, tid) pronto (tid) rápidamente (prompt, tid)

Dutch Dutch

aanstonds (prompt, tid) acuut (aktion) binnenkort (tid) dadelijk (prompt, tid) direct (aktion, prompt, tid) direkt (prompt, tid) meteen (prompt, tid) ogenblikkelijk (prompt, tid) onmiddelijk (prompt, tid) onmiddellijk (aktion, prompt, tid) prompt (prompt, tid) rechtstreeks (aktion) regelrecht (aktion) spoedig (tid) terstond (prompt, tid) weldra (tid)

Portuguese Portuguese

brevemente (tid) de imediato (prompt, tid) direto (aktion) em breve (tid) em seguida (prompt, tid) imediatamente (aktion, prompt, tid) imediato (prompt, tid) instantaneamente (aktion, prompt, tid) instantâneo (prompt, tid) logo (tid) mais que depressa (prompt, tid) prontamente (prompt, tid) pronto (prompt, tid)

translation - omedelbart translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for omedelbart

invid
näst intill, närmast, direkt
genast
strax, bums, i rappet, på fläcken, på stället, på ögonblicket, på stående fot, med ens, tvärt, ofördröjligen, oförtövat
All Synonyms for omedelbart