Swedish Swedish

ockuperat hus (byggnad)

English English

squat (byggnad)

German German

besetztes Haus (byggnad)

French French

immeuble squatté (byggnad) squat (byggnad)

Italian Italian

casa occupata (byggnad)

Spanish Spanish

casa ocupada (byggnad)

Dutch Dutch

kraakpand (byggnad)

Portuguese Portuguese


translation - ockuperat hus translate | Swedish dictionary