Swedish Swedish

ociviliserad människa (etnologi)

English English

barbarian (etnologi) primitive person (etnologi) savage (etnologi) uncivilized person (etnologi)

German German

Barbar (etnologi) primitiver Mensch (etnologi)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - ociviliserad människa translate | Swedish dictionary