Swedish Swedish

och sedan (allmän)

English English

and afterwards (allmän) and next (allmän) and then (allmän)

German German

und dann (allmän)

French French

et alors (allmän) et ensuite (allmän) et puis (allmän)

Italian Italian

e dopo (allmän) e poi (allmän) in seguito (allmän) poi (allmän)

Spanish Spanish

y después (allmän) y luego (allmän)

Dutch Dutch

en dan (allmän) en nadien (allmän)

Portuguese Portuguese

e depois (allmän) e então (allmän) em seguida (allmän)

translation - och sedan translate | Swedish dictionary