Swedish Swedish

kvart i (tid)

English English

German German

Viertel vor (tid)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

menos cuarto (tid)

Dutch Dutch

kwart voor (tid)

Portuguese Portuguese

quinze para (tid)

translation - kvart i translate | Swedish dictionary