Swedish Swedish

kvarlevor (begravning)

English English

corpse (begravning) dead body (begravning) remains (begravning)

German German

Leiche (begravning) Leichnam (begravning) Toter (begravning)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - kvarlevor translate | Swedish dictionary