Swedish Swedish

kvarhållande (rättsvetenskap)

English English

detention (rättsvetenskap)

German German

Haft (rättsvetenskap)

French French

détention (rättsvetenskap) garde à vue (rättsvetenskap)

Italian Italian

custodia (rättsvetenskap) detenzione (rättsvetenskap)

Spanish Spanish

custodia (rättsvetenskap) detención (rättsvetenskap) guardia (rättsvetenskap)

Dutch Dutch

hechtenis (rättsvetenskap) opsluiting (rättsvetenskap) voorarrest (rättsvetenskap)

Portuguese Portuguese

custódia (rättsvetenskap) detenção (rättsvetenskap) guarda (rättsvetenskap)

translation - kvarhållande translate | Swedish dictionary