Swedish Swedish

korsväg (trafik)

English English

crossing (trafik) crossroad (trafik) crossroads (trafik) intersection (trafik) junction (trafik)

German German

Kreuzweg (trafik) Straßenkreuzung (trafik)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - korsväg translate | Swedish dictionary