Swedish Swedish

kolofonium (kemi)

English English

colophony (kemi) rosin (kemi)

German German

Kolofonium (kemi)

French French

colophane (kemi)

Italian Italian

colofonia (kemi)

Spanish Spanish

colofonia (kemi)

Dutch Dutch

colofonium (kemi) snarenhars (kemi) spiegelhars (kemi) vioolhars (kemi)

Portuguese Portuguese

colofônio (kemi)

translation - kolofonium translate | Swedish dictionary