Swedish Swedish

kolmörk (natt)

English English

pitch-black (natt) pitch-dark (natt)

German German

stockdunkel (natt)

French French

nuit noire (natt)

Italian Italian

fitto e buio (natt) fondo (natt) nero come la pece (natt)

Dutch Dutch

pikdonker (natt)

Portuguese Portuguese


translation - kolmörk translate | Swedish dictionary