search term:

kollidera

  has, 2 synonym groups and 13 synonyms

Swedish Swedish

kollidera (fordon)

English English

collide (fordon) crash (fordon) smash (fordon)

German German

kollidieren (fordon) rammen (fordon) zusammenstoßen (fordon)

French French

entrer en collision (fordon) se heurter (fordon) se tamponner (fordon) se télescoper (fordon)

Italian Italian

collidere (fordon) scontrarsi (fordon) venire a collisione (fordon)

Spanish Spanish

chocar (fordon) estrellarse (fordon)

Dutch Dutch

botsen (fordon) op elkaar klappen (fordon) tegen elkaar knallen (fordon)

Portuguese Portuguese

chocar-se (fordon) colidir (fordon)


Verb forms of kollidera

- -
Presens particip kolliderande perfekt particip kolliderad
supinum kolliderat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens kolliderar kolliderar kolliderar kolliderar kolliderar kolliderar
Preteritum kolliderade kolliderade kolliderade kolliderade kolliderade kolliderade
Futurum ska kollidera ska kollidera ska kollidera ska kollidera ska kollidera ska kollidera
Konditionalis I skulle kollidera skulle kollidera skulle kollidera skulle kollidera skulle kollidera skulle kollidera
Perfekt har kolliderat har kolliderat har kolliderat har kolliderat har kolliderat har kolliderat
Pluskvamperfekt hade kolliderat hade kolliderat hade kolliderat hade kolliderat hade kolliderat hade kolliderat
Futurum exaktum ska ha kolliderat ska ha kolliderat ska ha kolliderat ska ha kolliderat ska ha kolliderat ska ha kolliderat
Konditionalis II skulle ha kolliderat skulle ha kolliderat skulle ha kolliderat skulle ha kolliderat skulle ha kolliderat skulle ha kolliderat
Imperativ - kollidera - - kollidera -
translation - kollidera translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for kollidera

komma i förveckling med
komma i konflikt med, bli oöverens med, stå i strid m andra intressen, infalla samtidigt med, vara på kollisionskurs med
krocka
stöta ihop, köra ihop, törna ihop, råka i kollision, segla på, krascha, kvadda, braka ihop
All Synonyms for kollidera