Swedish Swedish

kollektivism (ekonomi)

English English

collectivism (ekonomi) socialism (ekonomi)

German German

Kollektivismus (ekonomi) Sozialismus (ekonomi)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - kollektivism translate | Swedish dictionary