search term:

kollationera

  has, 2 synonym groups and 12 synonyms

Swedish Swedish

kollationera (jämföra)

English English

collate (jämföra) compare carefully (jämföra)

German German

kollationieren (jämföra) vergleichen (jämföra)

French French

collationner (jämföra) comparer (jämföra)

Italian Italian

comparare (jämföra) confrontare (jämföra)

Spanish Spanish

comparar cuidadosamente (jämföra) confrontar (jämföra)

Dutch Dutch

collationeren (jämföra) nauwkeurig vergelijken (jämföra)

Portuguese Portuguese

comparar (jämföra) comparar cuidadosamente (jämföra)


Verb forms of kollationera

- -
Presens particip kollationerande perfekt particip kollationerad
supinum kollationerat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens kollationerar kollationerar kollationerar kollationerar kollationerar kollationerar
Preteritum kollationerade kollationerade kollationerade kollationerade kollationerade kollationerade
Futurum ska kollationera ska kollationera ska kollationera ska kollationera ska kollationera ska kollationera
Konditionalis I skulle kollationera skulle kollationera skulle kollationera skulle kollationera skulle kollationera skulle kollationera
Perfekt har kollationerat har kollationerat har kollationerat har kollationerat har kollationerat har kollationerat
Pluskvamperfekt hade kollationerat hade kollationerat hade kollationerat hade kollationerat hade kollationerat hade kollationerat
Futurum exaktum ska ha kollationerat ska ha kollationerat ska ha kollationerat ska ha kollationerat ska ha kollationerat ska ha kollationerat
Konditionalis II skulle ha kollationerat skulle ha kollationerat skulle ha kollationerat skulle ha kollationerat skulle ha kollationerat skulle ha kollationerat
Imperativ - kollationera - - kollationera -
translation - kollationera translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for kollationera

undersöka
granska, kontrollera, gå igenom, checka, pricka för, bocka av, märka, stämpla, sätta kråka för, kolla, verifiera
jämföra
motläsa
All Synonyms for kollationera