Swedish Swedish

inom överskådlig framtid (tid)

German German


translation - inom överskådlig framtid translate | Swedish dictionary