search term:

häkta

  has, 3 synonym groups and 15 synonyms

Swedish Swedish

no translation found for häkta

English English

German German

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese PortugueseVerb forms of häkta

- -
Presens particip häktande perfekt particip häktad
supinum häktat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens häktar häktar häktar häktar häktar häktar
Preteritum häktade häktade häktade häktade häktade häktade
Futurum ska häkta ska häkta ska häkta ska häkta ska häkta ska häkta
Konditionalis I skulle häkta skulle häkta skulle häkta skulle häkta skulle häkta skulle häkta
Perfekt har häktat har häktat har häktat har häktat har häktat har häktat
Pluskvamperfekt hade häktat hade häktat hade häktat hade häktat hade häktat hade häktat
Futurum exaktum ska ha häktat ska ha häktat ska ha häktat ska ha häktat ska ha häktat ska ha häktat
Konditionalis II skulle ha häktat skulle ha häktat skulle ha häktat skulle ha häktat skulle ha häktat skulle ha häktat
Imperativ - häkta - - häkta -
translation - häkta translate | Swedish dictionary

.: synonyms for häkta

fästa
haka fast, spänna fast, knäppa ihop
krok
hake, ögla, hyska, fäste, spänne
arrestera
inmana i häkte, fängsla, ta i fängsligt förvar, anhålla, gripa, beröva friheten, inkarcerera
All Synonyms for häkta