search term:

gömma

  has, 5 synonym groups and 20 synonyms

Swedish Swedish

gömma (föremål)

English English

conceal (föremål) hide (föremål) secrete (föremål)

German German

verbergen (föremål) verhüllen (föremål) verstecken (föremål)

French French

cacher (föremål) dissimuler (föremål) masquer (föremål) receler (föremål) voiler (föremål)

Italian Italian

celare (föremål) nascondere (föremål) occultare (föremål)

Spanish Spanish

encubrir (föremål) esconder (föremål) ocultar (föremål) tapar (föremål)

Dutch Dutch

verbergen (föremål) verstoppen (föremål) wegmoffelen (föremål) wegstoppen (föremål)

Portuguese Portuguese

esconder (föremål) ocultar (föremål)


Verb forms of gömma

- -
Presens particip gömmande perfekt particip gömd
supinum gömt ... ...

  jag du han vi ni de
Presens gömmer gömmer gömmer gömmer gömmer gömmer
Preteritum gömde gömde gömde gömde gömde gömde
Futurum ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma ska gömma
Konditionalis I skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma skulle gömma
Perfekt har gömt har gömt har gömt har gömt har gömt har gömt
Pluskvamperfekt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt hade gömt
Futurum exaktum ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt ska ha gömt
Konditionalis II skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt skulle ha gömt
Imperativ - göm - - göm -
translation - gömma translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for gömma

skrymsle
gömställe, krypin, gömme, gömsle, tillhåll
förvaringsställe
förvaringsställe [n]
förvara
dölja, täcka, förborga, försticka, undansmuggla, hölja, skyla, skymma, stoppa undan, kachera
lägga på minnet
ruva på
innesluta
innefatta, innehålla, rymma
All Synonyms for gömma