Swedish Swedish

fysikalisk (vetenskap)

English English

natural (vetenskap) physical (vetenskap)

German German

Natur- (vetenskap) physikalisch (vetenskap)

French French

physique (vetenskap)

Italian Italian

fisico (vetenskap) naturale (vetenskap)

Spanish Spanish

físico (vetenskap) natural (vetenskap)

Dutch Dutch

fysisch (vetenskap) natuurkundig (vetenskap)

Portuguese Portuguese

físico (vetenskap) natural (vetenskap)

translation - fysikalisk translate | Swedish dictionary