Swedish Swedish

fastställd (bestämd, förklaring, tid, sanning)

English English

agreed upon (bestämd) clean-cut (förklaring) clear (förklaring) clear-cut (förklaring) definite (förklaring) established (sanning) explicit (förklaring) fixed (bestämd, tid) precise (förklaring) set (tid) specified (tid) stated (tid) well-defined (förklaring)

German German

abgemacht (bestämd) akkurat (förklaring) bestimmt (förklaring) deutlich (förklaring) einverstanden (bestämd) festgelegt (tid) festgesetzt (tid) festgestellt (sanning) klar (förklaring) klar umrissen (förklaring) scharf umrissen (förklaring)

French French

bien défini (förklaring) clair (förklaring) clair comme de l'eau de roche (förklaring) consenti (bestämd) explicite (förklaring) fixé (tid) indiqué (tid) lucide (förklaring) mis d'accord sur (bestämd) net (förklaring) nettement défini (förklaring) précis (förklaring) préétabli (tid) résolu (förklaring) spécifié (tid) établi (sanning)

Italian Italian

ben definito (förklaring) chiaro (förklaring) consentito (bestämd) cristallino (förklaring) definito (förklaring) esatto (förklaring) esplicito (förklaring) indicato (tid) lucido (förklaring) molto chiaro (förklaring) preciso (förklaring) prefissato (tid) prestabilito (bestämd, tid) specificato (tid) stabilito (bestämd, sanning, tid)

Spanish Spanish

bien definido (förklaring) claro (förklaring) convenido (bestämd) determinado (tid) especificado (tid) establecido (bestämd, sanning, tid) exacto (förklaring) explícito (förklaring) fijo (tid) indicado (tid) inequívoco (förklaring) lúcido (förklaring) muy claro (förklaring) preciso (förklaring)

Dutch Dutch

afgesproken (bestämd) bepaald (tid) doorzichtig (förklaring) duidelijk (förklaring) glashelder (förklaring) haarscherp (förklaring) helder (förklaring) klaar (förklaring) scherp omlijnd (förklaring) vastgelegd (bestämd) vastgesteld (sanning, tid) vastomlijnd (förklaring) voorafbepaald (tid) welomlijnd (förklaring) welomschreven (förklaring)

Portuguese Portuguese

acordado (bestämd) bem definido (förklaring) claro (förklaring) definido (förklaring) especificado (tid) estabelecido (bestämd, sanning, tid) explícito (förklaring) indicado (tid) lúcido (förklaring) marcado (tid) preciso (förklaring) óbvio (förklaring)

translation - fastställd translate | Swedish dictionary