search term:

fastställa

  has, 3 synonym groups and 17 synonyms

Swedish Swedish

fastställa (allmän, orsak, betydelse, sanning, problem, överenskommelse, tid)

English English

appoint (tid) determine (allmän, betydelse, tid) establish (sanning) fix (överenskommelse) identify (orsak, problem) locate (problem) set (tid) specify (tid) state (tid)

German German

bestimmen (betydelse) festlegen (tid, överenskommelse) festsetzen (tid, överenskommelse) feststellen (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning)

French French

constater (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) déterminer (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) fixer (tid, överenskommelse) identifier (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) localiser (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) préciser (tid, överenskommelse) spécifier (tid, överenskommelse) trouver (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) établir (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning)

Italian Italian

constatare (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) determinare (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) dichiarare (tid, överenskommelse) fissare (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) identificare (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) indicare (tid, överenskommelse) localizzare (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) scoprire (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) specificare (tid, överenskommelse) stabilire (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) trovare (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning)

Spanish Spanish

constatar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) declarar (tid, överenskommelse) determinar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) encontrar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) especificar (tid, överenskommelse) establecer (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) fijar (tid, överenskommelse) identificar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) localizar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning)

Dutch Dutch

bepalen (tid, överenskommelse) nauwkeurig bepalen (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) specificeren (tid, överenskommelse) vastleggen (tid, överenskommelse) vaststellen (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse)

Portuguese Portuguese

constatar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) definir (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) determinar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) especificar (tid, överenskommelse) estabelecer (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning, tid, överenskommelse) fixar (tid, överenskommelse) identificar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) indicar (tid, överenskommelse) localizar (allmän, betydelse, orsak, problem, sanning) marcar (tid, överenskommelse)


Verb forms of fastställa

- fast
Presens particip fastställande perfekt particip fastställd
supinum fastställt ... ...

  jag du han vi ni de
Presens ställer fast ställer fast ställer fast ställer fast ställer fast ställer fast
Preteritum ställde fast ställde fast ställde fast ställde fast ställde fast ställde fast
Futurum ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast ska ställa fast
Konditionalis I skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast skulle ställa fast
Perfekt har ställt fast har ställt fast har ställt fast har ställt fast har ställt fast har ställt fast
Pluskvamperfekt hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast hade ställt fast
Futurum exaktum ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast ska ha ställt fast
Konditionalis II skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast skulle ha ställt fast
Imperativ - ställ fast - - ställ fast -
translation - fastställa translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for fastställa

stadfästa
bekräfta, föreskriva, stadga, påbjuda, förordna om, lagfästa, utstaka, sanktionera, auktorisera
bestämma
utsätta, fixera, precisera, fastslå
konstatera
ådagalägga, klart påvisa, påvisa, diagnostisera
All Synonyms for fastställa