Swedish Swedish

dykning med motoreffekt (flygning)

English English

power dive (flygning)

German German

Sturzflug (flygning)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - dykning med motoreffekt translate | Swedish dictionary