Swedish Swedish

no translation found for duvna

English English

German German

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese PortugueseVerb forms of duvna

- -
Presens particip duvnande perfekt particip duvnad
supinum duvnat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens duvnar duvnar duvnar duvnar duvnar duvnar
Preteritum duvnade duvnade duvnade duvnade duvnade duvnade
Futurum ska duvna ska duvna ska duvna ska duvna ska duvna ska duvna
Konditionalis I skulle duvna skulle duvna skulle duvna skulle duvna skulle duvna skulle duvna
Perfekt har duvnat har duvnat har duvnat har duvnat har duvnat har duvnat
Pluskvamperfekt hade duvnat hade duvnat hade duvnat hade duvnat hade duvnat hade duvnat
Futurum exaktum ska ha duvnat ska ha duvnat ska ha duvnat ska ha duvnat ska ha duvnat ska ha duvnat
Konditionalis II skulle ha duvnat skulle ha duvnat skulle ha duvnat skulle ha duvnat skulle ha duvnat skulle ha duvnat
Imperativ - duvna - - duvna -
translation - duvna translate | Swedish dictionary