Swedish Swedish

det skulle inte förvåna mig om (allmän)

translation - det skulle inte förvåna mig om translate | Swedish dictionary