Swedish Swedish

det skulle inte alls förvåna mig om (allmän)

translation - det skulle inte alls förvåna mig om translate | Swedish dictionary