Swedish Swedish

bortre (allmän)

English English

farther (allmän)

German German

entfernter (allmän) weiter (allmän)

French French

plus loin (allmän)

Italian Italian

più lontano (allmän)

Spanish Spanish

más lejano (allmän)

Dutch Dutch

verder (allmän) verder weg (allmän)

Portuguese Portuguese

mais longe (allmän)

translation - bortre translate | Swedish dictionary