search term:

bevara

  has, 2 synonym groups and 22 synonyms

Swedish Swedish

bevara (matvaror, situation, allmän)

English English

conserve (matvaror) enshrine (allmän) hold as sacred (allmän) maintain (situation) preserve (matvaror, situation)

German German

aufrechterhalten (situation) behalten (situation) bewahren (matvaror, situation) hegen (allmän)

French French

chérir (allmän) conserver (matvaror, situation) conserver chèrement (allmän) garder (matvaror, situation) préserver (matvaror, situation)

Italian Italian

conservare (matvaror, situation) conservare come una reliquia (allmän) custodire gelosamente (allmän) preservare (matvaror, situation)

Spanish Spanish

conservar (matvaror, situation) curar (matvaror, situation) guardar como algo precioso (allmän) mantener (matvaror, situation) preservar (matvaror, situation) venerar (allmän)

Dutch Dutch

als een kostbaarheid bewaren (allmän) bewaren (matvaror, situation) conserveren (matvaror, situation) handhaven (matvaror, situation) in stand houden (matvaror, situation) intact houden (matvaror, situation) koesteren (allmän) verduurzamen (matvaror, situation)

Portuguese Portuguese

fazer conserva (matvaror, situation) manter (matvaror, situation) preservar (matvaror, situation) ter como sagrado (allmän) venerar (allmän)


Verb forms of bevara

- -
Presens particip bevarande perfekt particip bevarad
supinum bevarat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens bevarar bevarar bevarar bevarar bevarar bevarar
Preteritum bevarade bevarade bevarade bevarade bevarade bevarade
Futurum ska bevara ska bevara ska bevara ska bevara ska bevara ska bevara
Konditionalis I skulle bevara skulle bevara skulle bevara skulle bevara skulle bevara skulle bevara
Perfekt har bevarat har bevarat har bevarat har bevarat har bevarat har bevarat
Pluskvamperfekt hade bevarat hade bevarat hade bevarat hade bevarat hade bevarat hade bevarat
Futurum exaktum ska ha bevarat ska ha bevarat ska ha bevarat ska ha bevarat ska ha bevarat ska ha bevarat
Konditionalis II skulle ha bevarat skulle ha bevarat skulle ha bevarat skulle ha bevarat skulle ha bevarat skulle ha bevarat
Imperativ - bevara - - bevara -
translation - bevara translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for bevara

bibehålla
behålla, spara, hålla vid makt, upprätthålla, hindra att gå förlorad, hindra att gå till spillo, rädda undan förgängelsen, vårda, akta, konservera, ha kvar som minne, ha kvar, förvara, gömma
värna
hägna, skydda, rädda, frälsa, hålla sin hand över, såvera, gardera, protegera
All Synonyms for bevara