search term:

beslutsam

  has, one synonym group and 8 synonyms

Swedish Swedish

beslutsam (uppförande)

English English

decisive (uppförande) determined (uppförande) firm (uppförande) resolute (uppförande) stout (uppförande)

German German

beherzt (uppförande) entschlossen (uppförande) fest (uppförande) resolut (uppförande) standhaft (uppförande)

French French

décidé (uppförande) déterminé (uppförande) ferme (uppförande) résolu (uppförande)

Italian Italian

deciso (uppförande) determinato (uppförande) fermo (uppförande) risoluto (uppförande)

Spanish Spanish

decidido (uppförande) determinado (uppförande) firme (uppförande) resuelto (uppförande)

Dutch Dutch

beslist (uppförande) doelbewust (uppförande) resoluut (uppförande) vastberaden (uppförande) vastbesloten (uppförande)

Portuguese Portuguese

decidido (uppförande) determinado (uppförande) firme (uppförande) intencional (uppförande) resoluto (uppförande)

translation - beslutsam translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for beslutsam

resolut
handlingskraftig, rask, rådig, tveklös, som vet vad han vill, målmedveten, bestämd, morsk
All Synonyms for beslutsam