search term:

beräknande

  has, 2 synonym groups and 11 synonyms

Swedish Swedish

beräknande (uppförande, räkning)

English English

calculating (räkning, uppförande) computing (räkning) counting (räkning)

German German

Rechnen (räkning) Zählung (räkning) berechnend (uppförande)

French French

astucieux (uppförande) calcul (räkning) calculateur (uppförande) calculé (uppförande) compte (räkning) diplomatique (uppförande) délibéré (uppförande) dénombrement (räkning) politique (uppförande) voulu (uppförande) étudié (uppförande)

Italian Italian

accorto (uppförande) avveduto (uppförande) calcolato (uppförande) calcolatore (uppförande) calcolo (räkning) conto (räkning) studiato (uppförande)

Spanish Spanish

calculado (uppförande) calculador (uppförande) cuenta (räkning) cálculo (räkning) cómputo (räkning) diplomático (uppförande) premeditado (uppförande) sagaz (uppförande)

Dutch Dutch

berekend (uppförande) berekenend (uppförande) calculeren (räkning) diplomatiek (uppförande) rekenen (räkning) tellen (räkning) uitgerekend (uppförande)

Portuguese Portuguese

calculado (uppförande) calculista (uppförande) computação (räkning) cálculo (räkning) diplomático (uppförande) político (uppförande) premeditado (uppförande)

translation - beräknande translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for beräknande

planmässig
nykter, klok, välbetänkt
kall
målmedveten, taktisk, spekulativ, utspekulerad, ränkfull, slug, stämplande, streberaktig
All Synonyms for beräknande