search term:

befrukta

  has, 2 synonym groups and 8 synonyms

Swedish Swedish

befrukta (medicin)

English English

fertilize (medicin) impregnate (medicin)

German German

befruchten (medicin)

French French

féconder (medicin)

Italian Italian

fecondare (medicin)

Spanish Spanish

fecundar (medicin) impregnar (medicin)

Dutch Dutch

bevruchten (medicin) insemineren (medicin)

Portuguese Portuguese

fecundar (medicin)


Verb forms of befrukta

- -
Presens particip befruktande perfekt particip befruktad
supinum befruktat ... ...

  jag du han vi ni de
Presens befruktar befruktar befruktar befruktar befruktar befruktar
Preteritum befruktade befruktade befruktade befruktade befruktade befruktade
Futurum ska befrukta ska befrukta ska befrukta ska befrukta ska befrukta ska befrukta
Konditionalis I skulle befrukta skulle befrukta skulle befrukta skulle befrukta skulle befrukta skulle befrukta
Perfekt har befruktat har befruktat har befruktat har befruktat har befruktat har befruktat
Pluskvamperfekt hade befruktat hade befruktat hade befruktat hade befruktat hade befruktat hade befruktat
Futurum exaktum ska ha befruktat ska ha befruktat ska ha befruktat ska ha befruktat ska ha befruktat ska ha befruktat
Konditionalis II skulle ha befruktat skulle ha befruktat skulle ha befruktat skulle ha befruktat skulle ha befruktat skulle ha befruktat
Imperativ - befrukta - - befrukta -
translation - befrukta translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for befrukta

avla
pollinera, fekundera
göra fruktbar
verka eggande, verka väckande, påverka, öva inflytande på, ge impulser åt, stimulera
All Synonyms for befrukta