search term:

barmhärtig

  has, one synonym group and 12 synonyms

Swedish Swedish

barmhärtig (uppförande, medlidsam)

English English

compassionate (medlidsam) merciful (uppförande) pitying (medlidsam)

German German

barmherzig (uppförande) erbarmungsvoll (medlidsam) mitleidig (medlidsam) mitleidsvoll (medlidsam)

French French

clément (uppförande) compatissant (medlidsam) miséricordieux (medlidsam)

Italian Italian

clemente (uppförande) compassionevole (medlidsam) misericordioso (medlidsam, uppförande) pietoso (medlidsam)

Spanish Spanish

clemente (uppförande) compasivo (medlidsam) misericordioso (medlidsam, uppförande)

Dutch Dutch

barmhartig (uppförande) genadig (uppförande) medelevend (medlidsam) medelijdend (medlidsam)

Portuguese Portuguese

clemente (uppförande) compassivo (medlidsam) misericordioso (uppförande) penalizado (medlidsam)

translation - barmhärtig translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for barmhärtig

medlidsam
misskundsam, nådig, överseende, förlåtande, skonsam, välgörande, mild, kärleksfull, hjälpsam, human, mänsklig, ömsint
All Synonyms for barmhärtig