Swedish Swedish

bark (nautisk, anatomi, botanik)

English English

bark (botanik) barque (nautisk) cerebral cortex (anatomi) cortex (anatomi, botanik)

German German

Baumrinde (botanik) Dreimaster (nautisk) Kortex (anatomi, botanik) Rinde (anatomi, botanik)

French French

Italian Italian

Spanish Spanish

Dutch Dutch

Portuguese Portuguese


translation - bark translate | Swedish dictionary