Swedish Swedish

bardisk (allmän)

English English

bar (alkoholhaltiga drycker) bardic (allmän) counter (alkoholhaltiga drycker)

German German

Schanktisch (alkoholhaltiga drycker) Theke (alkoholhaltiga drycker) bardisch (allmän)

French French

des bardes (allmän)

Italian Italian

Spanish Spanish

de bardo (allmän)

Dutch Dutch

barden- (allmän)

Portuguese Portuguese

bárdico (allmän)

translation - bardisk translate | Swedish dictionary