search term:

approximativ

  has, one synonym group and 5 synonyms

Swedish Swedish

approximativ (kvantitet)

English English

approximate (kvantitet) approximated (kvantitet) estimated (kvantitet)

German German

beinahe (kvantitet) eingeschätzt (kvantitet) geschätzt (kvantitet) schätzungsweise (kvantitet) ungefähr (kvantitet) zirka (kvantitet)

French French

approximatif (kvantitet) estimatif (kvantitet) estimé (kvantitet)

Italian Italian

approssimativo (kvantitet) approssimato (kvantitet) stimato (kvantitet)

Spanish Spanish

aproximado (kvantitet) estimado (kvantitet) supuesto (kvantitet) tasado (kvantitet)

Dutch Dutch

benaderd (kvantitet) benaderend (kvantitet) berekend (kvantitet) bij benadering (kvantitet) geschat (kvantitet)

Portuguese Portuguese

aproximado (kvantitet) estimado (kvantitet)

translation - approximativ translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for approximativ

ungefärlig
cirka, tillnärmelsevis riktig, tillnärmelig, preliminär, överslags-
All Synonyms for approximativ