search term:

angripa

  has, 4 synonym groups and 29 synonyms

Swedish Swedish

angripa (slagsmål, brott, gå lös på, problem)

English English

assail (brott) assault (brott) attack (brott, gå lös på, slagsmål) come at (slagsmål) go for (gå lös på) handle (problem) tackle (problem)

German German

anfallen (brott, slagsmål) angreifen (brott, gå lös på, slagsmål) anpacken (problem) attackieren (brott, slagsmål) herfallen über (brott) in Angriff nehmen (problem) losgehen auf (gå lös på)

French French

aborder (problem) agresser (brott, gå lös på, slagsmål) assaillir (brott, gå lös på, slagsmål) attaquer (brott, gå lös på, slagsmål) s'attaquer à (problem) tomber sur (brott, gå lös på, slagsmål) violenter (brott, gå lös på, slagsmål)

Italian Italian

affrontare (problem) aggredire (brott, gå lös på, slagsmål) assalire (brott, gå lös på, slagsmål) assaltare (brott, gå lös på, slagsmål) attaccare (brott, gå lös på, problem, slagsmål) scagliarsi contro (brott, gå lös på, slagsmål) violentare (brott, gå lös på, slagsmål)

Spanish Spanish

abordar (problem) acometer (brott, gå lös på, slagsmål) afrontar (problem) agredir (brott, gå lös på, slagsmål) asaltar (brott, gå lös på, slagsmål) atacar (brott, gå lös på, slagsmål) tratar de violar (brott, gå lös på, slagsmål)

Dutch Dutch

aanpakken (problem) aanranden (brott, gå lös på, slagsmål) aanvallen (brott, gå lös på, slagsmål) attaqueren (brott, gå lös på, slagsmål) overvallen (brott, gå lös på, slagsmål) zich storten op (brott, gå lös på, slagsmål)

Portuguese Portuguese

acometer (brott, gå lös på, slagsmål) agredir (brott, gå lös på, slagsmål) assaltar (brott, gå lös på, slagsmål) atacar (brott, gå lös på, slagsmål) enfrentar (problem) lidar com (problem)


Verb forms of angripa

st. -
Presens particip angripande perfekt particip angripen
supinum angripit ... ...

  jag du han vi ni de
Presens angriper angriper angriper angriper angriper angriper
Preteritum angrep angrep angrep angrep angrep angrep
Futurum ska angripa ska angripa ska angripa ska angripa ska angripa ska angripa
Konditionalis I skulle angripa skulle angripa skulle angripa skulle angripa skulle angripa skulle angripa
Perfekt har angripit har angripit har angripit har angripit har angripit har angripit
Pluskvamperfekt hade angripit hade angripit hade angripit hade angripit hade angripit hade angripit
Futurum exaktum ska ha angripit ska ha angripit ska ha angripit ska ha angripit ska ha angripit ska ha angripit
Konditionalis II skulle ha angripit skulle ha angripit skulle ha angripit skulle ha angripit skulle ha angripit skulle ha angripit
Imperativ - angrip - - angrip -
translation - angripa translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for angripa

skada
såra, falla ngn i ryggen, genomborra, sticka ner, stöta ner
attackera
överfalla, anfalla, gå löst på, ge på pälsen, vända sig mot, gå i opposition mot, göra front mot, tackla, drabba, sätta igång med, ta itu med
smitta
infektera, afficiera, slå sig på, hemsöka, anfäkta, träffa
bränna
etsa, nöta, fräta, gnaga, skämma, upplösa, underminera
All Synonyms for angripa