search term:

anfalla

  has, one synonym group and 14 synonyms

Swedish Swedish

anfalla (slagsmål, brott)

English English

assail (brott) assault (brott) attack (brott, slagsmål) come at (slagsmål)

German German

anfallen (brott, slagsmål) angreifen (brott, slagsmål) attackieren (brott, slagsmål)

French French

agresser (brott, slagsmål) assaillir (brott, slagsmål) attaquer (brott, slagsmål) violenter (brott, slagsmål)

Italian Italian

aggredire (brott, slagsmål) assalire (brott, slagsmål) assaltare (brott, slagsmål) attaccare (brott, slagsmål) violentare (brott, slagsmål)

Spanish Spanish

acometer (brott, slagsmål) agredir (brott, slagsmål) asaltar (brott, slagsmål) atacar (brott, slagsmål) tratar de violar (brott, slagsmål)

Dutch Dutch

aanranden (brott, slagsmål) aanvallen (brott, slagsmål) attaqueren (brott, slagsmål) overvallen (brott, slagsmål)

Portuguese Portuguese

agredir (brott, slagsmål) assaltar (brott, slagsmål) atacar (brott, slagsmål)


Verb forms of anfalla

st. -
Presens particip anfallande perfekt particip anfallen
supinum anfallit ... ...

  jag du han vi ni de
Presens anfaller anfaller anfaller anfaller anfaller anfaller
Preteritum anföll anföll anföll anföll anföll anföll
Futurum ska anfalla ska anfalla ska anfalla ska anfalla ska anfalla ska anfalla
Konditionalis I skulle anfalla skulle anfalla skulle anfalla skulle anfalla skulle anfalla skulle anfalla
Perfekt har anfallit har anfallit har anfallit har anfallit har anfallit har anfallit
Pluskvamperfekt hade anfallit hade anfallit hade anfallit hade anfallit hade anfallit hade anfallit
Futurum exaktum ska ha anfallit ska ha anfallit ska ha anfallit ska ha anfallit ska ha anfallit ska ha anfallit
Konditionalis II skulle ha anfallit skulle ha anfallit skulle ha anfallit skulle ha anfallit skulle ha anfallit skulle ha anfallit
Imperativ - anfall - - anfall -
translation - anfalla translate | Swedish dictionary
     

.: synonyms for anfalla

angripa
attackera, överfalla, våldföra sig på, antasta, anstorma, storma, bestorma, ansätta, ryka på, ofreda, rusa på, träffa, drabba, kasta sig över
All Synonyms for anfalla