uppskärra has 0 translations in 0 languages
No translations found :(
Imperatives and participles
Presens particip uppskärrande
Perfekt particip uppskärrad
Supinum uppskärrat
Type jag du han/hon/den/det vi ni de
Presens skärrar upp skärrar upp skärrar upp skärrar upp skärrar upp skärrar upp
Preteritum skärrade upp skärrade upp skärrade upp skärrade upp skärrade upp skärrade upp
Futurum ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp ska skärra upp
Konditionalis I skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp skulle skärra upp
Perfekt har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp har skärrat upp
Pluskvamperfekt hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp hade skärrat upp
Futurum exaktum ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp ska ha skärrat upp
Konditionalis II skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp skulle ha skärrat upp
Imperativ - skärra upp - skärra upp -

Full conjugation of uppskärra

Synonyms for uppskärra