underhåll has 34 translations in 7 languages

translations of underhåll

SV EN English 6 translations
SV ES Spanish 4 translations
SV FR French 5 translations
SV PT Portuguese 5 translations
SV IT Italian 4 translations
SV DE German 5 translations
SV NL Dutch 5 translations

Synonyms for underhåll

 1. Meaning: skötsel [n]
  tillsyn (u), vidmakthållande, reparation (u), vård (u), underhåll {n}
 2. Meaning: understöd [n]
 3. Meaning: anslag [n]
  underhåll {n}, livränta (u)
 4. Meaning: anslag [n]
  tilldelning (u), understöd {n}, underhåll {n}, apanage
 5. Meaning: föda [n]
  spis (u), kosthåll, mat (u), uppehälle, förplägnad (u), underhåll {n}, näring (u), diet (u), kost (u)