underhåll has 34 translations in 7 languages

translations of underhåll

SV EN English 6 translations
SV ES Spanish 4 translations
SV FR French 5 translations
SV PT Portuguese 5 translations
SV IT Italian 4 translations
SV DE German 5 translations
SV NL Dutch 5 translations

Synonyms for underhåll

 1. Meaning: skötsel [n]
  tillsyn (u), vidmakthållande, reparation (u), vård (u), underhåll {n}
 2. Meaning: understöd [n]
 3. Meaning: anslag [n]
  tilldelning (u), understöd {n}, underhåll {n}, apanage
 4. Meaning: anslag [n]
  underhåll {n}, livränta (u)
 5. Meaning: anvisade medel [n]
  bidrag {n}, bevillning, anvisning, apanage, underhåll {n}, understöd {n}, tilldelning (u), anslag {n}