till namnet has 11 translations in 7 languages

translations of till namnet

SV EN English 2 translations
SV ES Spanish 2 translations
SV FR French 1 translation
SV PT Portuguese 1 translation
SV IT Italian 2 translations
SV DE German 1 translation
SV NL Dutch 2 translations

Synonyms for till namnet

  1. Meaning: ryktesvis [o]
    till namnet, par renommé
  2. Meaning: yttre [a]
    nominell, till namnet, teoretisk, formell

Words similar to till namnet

BG Bulgarian
SL Slovenian