terminologi has 14 translations in 10 languages

translations of terminologi

SV EN English 2 translations
SV ES Spanish 1 translation
SV FR French 1 translation
SV DE German 2 translations
SV CS Czech 1 translation
SV PL Polish 1 translation
SV DA Danish 1 translation
SV BG Bulgarian 2 translations
SV RU Russian 1 translation
SV SL Slovenian 2 translations

Synonyms for terminologi

  1. Meaning: fackspråk [n]
    nomenklatur (u), språkbruk {n}, uttryckssätt, ordförråd {n}, vokabulär {n}, terminologi (u)
  2. Meaning: ordskatt [n]
    vokabulär {n}, språkförråd, terminologi (u), nomenklatur (u), ordförråd {n}
  3. Meaning: ordförråd [n]
    ordskatt, terminologi (u), nomenklatur (u), fackspråk, ordlista (u), vokabulär {n}
  4. Meaning: fackspråk [n]

Words similar to terminologi