skämtsam has 46 translations in 7 languages

translations of skämtsam

SV EN English 10 translations
SV ES Spanish 7 translations
SV FR French 7 translations
SV PT Portuguese 5 translations
SV IT Italian 7 translations
SV DE German 5 translations
SV NL Dutch 5 translations

Synonyms for skämtsam

  1. Meaning: rolig [a]
  2. Meaning: lustig [a]
    löjlig, komisk, kuriös, skämtsam, trirolig
  3. Meaning: rolig [a]
  4. Meaning: gycklande [a]
  5. Meaning: munter [a]

Words similar to skämtsam